Pokyny:
5. Dědův HROB s Horskou mílí
Start: v 11.00 hod kategorie A, v 11.05 kategorie B a v 11.10 kategorie C
Mapový start: 1 717metrů (Horskou míli) od startu
Cíl: v místě startu
Typ závodu:  téměř klasický závod -
drobné odchylky:
 - na startu obdrží každý za své startovné místo průkazky mapu
 - na mapě je zakreslen pouze start (mapový) a cíl (start)
 - kategorie A má na mapě naznačen směr k první kontrole
 - kontroly jsou zakresleny na výřezech z mapy v průkazce
 - průkazky dostane každý na mapovém startu
 - v mapě občas něco chybí (suché rýhy) a má netradiční měřítko
 - měřítka map: kategorie A - asi 1 : 13 000; B a C - asi 1 : 14750;
   výřezy - asi 1 : 8 500
 - časový bonus pro prvních pět v každé kategorii dle doběhu na mapový start (Horská míle) -
   2,5; 2; 1,5; 1 a 0,5 minuty!
Parametry tratí: A - Délka - 11,7 km; Převýšení - 780 m (včetně Horské míle); 17 kontrol
B - Délka -   7,7 km; Převýšení - 460 m (včetně Horské míle); 11 kontrol
C - Délka -   5,4 km; Převýšení - 340 m (včetně Horské míle);   6 kontrol
Ražení: kleštěmi do papírové průkazky
Kontroly: nejsou lampiony, pouze terčíky,
dále fáborky (červené) a kleště - pokud je někdo neukradne
Popisy: všechny na mapě a na startu volně
                         .
Upozornění: Pokud byste museli někde v lese náhodou běžet po schodech,dávejte pozor, ať si neublížíte;
vezměte si určitě mapníky - mapa je kopie (barevná)
!!!!!! les je poměrně hustě „obydlen“, takže se může stát, že kontrola nebude úplná,
či bude chybět zcela; nezoufejte a pokračujte –
taková malichernost rozhodně nebude důvodem ke zrušení závodu
mapa je 9 let stará, dost se na ní těží, takže porosty opravdu nesedí, bližší upřesněnína na startu
 Příjemný pobyt v lese vám přeje Pedro + B & B Company